inale Συμπλήρωσε το Ερωτηματολόγιο Για να προσδιορίσουμε και να αξιολογήσουμε για πρώτη φορά
τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα των θαλασσών μας
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Συμπλήρωσε το Ερωτηματολόγιο Για να προσδιορίσουμε και να αξιολογήσουμε για πρώτη φορά
τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα των θαλασσών μας
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Συμπλήρωσε το Ερωτηματολόγιο Για να προσδιορίσουμε και να αξιολογήσουμε για πρώτη φορά
τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα των θαλασσών μας
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Λίγα Λόγια

Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τεκμηριώσει επιστημονικά τις επιλογές της Κοινής Αλιευτικής πολιτικής, δημιούργησε ένα κοινό Κοινοτικό πλαίσιο για τη Συλλογή, Διαχείριση και Χρήση Δεδομένων στον Τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας. Για το λόγο αυτό έχει εκδώσει Κανονισμούς και Εφαρμοστικές Αποφάσεις για την εκπόνηση Εθνικών Προγραμμάτων Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) από τα κράτη μέλη, από όπου προκύπτει και η ανάγκη για την συλλογή δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία.

 • ΚΑΠ (Κοινή Αλιευτική Πολιτική) (κατεβάστε έντυπο).
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017 (κατεβάστε έντυπο).

  Σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου.

 • Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1701 της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2016 (κατεβάστε έντυπο).

  Περί θεσπίσεως κανόνων σχετικά με το μορφότυπο για την υποβολή προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5304].

 • Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016 (κατεβάστε έντυπο).

  Για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2017-2019 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4329].

Erasitexniki_photo_delia_

Δήλωσε Συμμετοχή

Γίνε Μέλος της Κοινότητας

Συμμετέχετε στην έρευνα και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό!

Κάθε μήνα κληρώνονται 4 εκπτωτικά κουπόνια αξίας 30€ και μία φορά το έτος ένα τυχερό κουπόνι αξίας 300€, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για αγορές σε προϊόντα αλιείας!

Τα στοιχεία που δίνονται είναι απολύτως εμπιστευτικά.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κατεβάστε την εφαργμογή μας

[content_control]

[/content_control]

Διεξαγωγή Έρευνας

Αρμόδιος Φορέας & Χρόνος Διεξαγωγής

Erasitexniki_foto_44

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) και σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ διενεργεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πιλοτική έρευνα για την ερασιτεχνική αλιεία.

Η Έρευνα ξεκίνησε το 2017 και διεξήχθη έως το 2019 οπότε και αποφασίστηκε η παράτασή της μέχρι το τέλος του 2021.

Η 1η φάση της έρευνας αφορούσε τη διεξαγωγή Πανελλαδικής τηλεφωνικής έρευνας συμπεριφοράς, με χρήση ερωτηματολογίου. Η τηλεφωνική Έρευνα έχει το πλεονέκτημα της καλύτερης διασποράς του δείγματος στο σύνολο της χώρας. Διεξήχθη σε δείγμα νοικοκυριών από όλους τους Νομούς της Ελλάδας και κάλυψε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές σε όλη την επικράτεια. Η επιλογή του δείγματος βασίστηκε στα στοιχεία του πληθυσμού, όπως αυτά προκύπτουν από την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσμού ΕΣΥΕ. Ο πληθυσμός της έρευνας αφορούσε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2018 με δείγμα 5.500 συνεντεύξεις και επαναλήθφηκε το 2019 με μεγαλύτερο δείγμα 16.500 συνεντεύξεων.

Η έρευνα ημερολογίου αποτελεί την 2η φάση της πιλοτικής έρευνας. Διήρκησε έως το τέλος του 2019 και βασίστηκε στη συνεργασία των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με την θάλασσα και τον πλούτο της για μεγάλο μέρος του χρόνου τους – τους ερασιτέχνες ψαράδες. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα έντυπο με την μορφή ημερολογίου με πληροφορίες για κάθε ένα αλιευτικό ταξίδι που πραγματοποιούν. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα συγκέντρωναν τα συμπληρωμένα ημερολόγια και τα επέστρεφαν με προπληρωμένο φάκελο που τους παρασχέθηκε, στο ΙΝΑΛΕ. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ημερολογίου κλήθηκαν να ακολουθήσουν τις αλιευτικές τους συνήθειες και ΟΧΙ να τις αλλάξουν γιατί η έρευνα αυτή έχει σκοπό την καταγραφή της πραγματικής αλιευτικής δραστηριότητας όπως αυτή ασκείται από τους ερασιτέχνες αλιείς.

Η έρευνα συνεχίστηκε με την 3η φάση κατά την διάρκεια του 2019 με δράσεις πεδίου που αφορούσαν σε τυχαίες δειγματοληψίες σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας από τους συνεργάτες του ΙΝΑΛΕ και του ΕΛΚΕΘΕ.

Η πιλοτική έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2021.

Δήλωσε Συμμετοχή

Γίνε Μέλος της Κοινότητας

Πάρε μέρος στην έρευνα που διενεργεί για πρώτη φορά το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας και βοήθησε να αξιολογήσουμε τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα των θαλασσών μας!

Τα στοιχεία που δίνονται είναι απολύτως εμπιστευτικά.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κατεβάστε την εφαργμογή μας

Αποτελέσματα

Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Δεδομένων Ερασιτεχνικής Αλιείας

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής έρευνας, θα προσδιοριστούν και θα αξιολογηθούν για πρώτη φορά κρίσιμα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για την ερασιτεχνική αλιεία στην Ελλάδα όπως:

 • Ο αριθμός των ερασιτεχνών αλιέων και οι αλιευτικές πρακτικές τους.
 • Ο αριθμός αλιευτικών ταξιδιών ανά έτος.
 • Τα αλιεύματα ανά αλιευτικό ταξίδι.
 • Παράμετροι που αφορούν την ερασιτεχνική αλιεία στην Ελλάδα.

Στο τέλος της έρευνας θα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το ποσοστό των αλιευμάτων που αναλογεί στους ερασιτέχνες αλιείς.

inale

Newsletter

Εγγραφείτε για να Μαθαίνετε νέα της Κοινότητας μας

Πάρε μέρος στην έρευνα που διενεργεί για πρώτη φορά το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας και βοήθησε να αξιολογήσουμε τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα των θαλασσών μας!

Τα στοιχεία που δίνονται είναι απολύτως εμπιστευτικά.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κατεβάστε την εφαργμογή μας